Skip to main content

Usługi technologiczne

Modernizacja i zarządzanie kluczowymi systemami i usługami, na których polega cały świat

Fachowa wiedza oraz innowacyjna technologia, która umożliwi przeprowadzenie cyfrowej transformacji

Firmy i organizacje na całym świecie zdały sobie sprawę, jak ważna jest możliwość przenoszenia zadań IT i zarządzania nimi –zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.Kyndryl posiada kompleksowe portfolio produktów opartych na rozwiązaniach chmury hybrydowej (hybrid cloud), odporności biznesu oraz usługach sieciowych, dzięki czemu pomaga zoptymalizować zadania i transformacje IT. Kyndryl pomaga:

 • Chronić infrastrukturę IT dzięki zabezpieczeniom i odporności klasy korporacyjnej.

 • Upraszczać zarządzanie danymi przedsiębiorstwa w chmurze i środowiskach lokalnych.

 • Maksymalizować wydajność operacyjną IT dzięki bezproblemowemu zarządzaniu środowiskiem "multicloud".

 • Zwiększać elastyczność IT poprzez modernizację infrastruktury prywatnej.

Aplikacje, dane i sztuczna inteligencja

Szybkie przenoszenie do chmury zadań w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (rozwiązania klasy ERP). Rozwiń pełną funkcjonalność swoich systemów ERP dzięki naszej pełnej gamie usług, rozwiązań oraz technologii do zarządzania, zabezpieczania i optymalizacji wydajności obciążeń aplikacji SAP i Oracle w Amazon AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure oraz Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

 

Korzyści usługi "Managed Cloud for ERP" firmy Kyndryl obejmują:

 • Zarządzanie aplikacjami zmniejsza złożoność korzystania z aplikacji korporacyjnych, a jednocześnie zapewnia wydajność i dostępność.
 • Zarządzanie danymi full-stack oraz usługi sztucznej inteligencji dostarczane z wykorzystaniem struktury danych w każdej warstwie.
 • Wbudowana przejrzystość dzięki jednej, zunifikowanej konsoli, która zapewnia łatwość użytkowania, skonsolidowane monitorowanie i zwiększoną niezawodność.
Usługi w chmurze

Usługi w chmurze Kyndryl zostały stworzone z myślą o naszych klientach i są dostarczane na platformie, która najlepiej odpowiada ich potrzebom. Niezależnie od tego, czy chcesz rozwiązać problemy, opracować strategię, korzystać z usług zarządzanych czy dalej modernizować i zabezpieczać swoje aplikacje oraz infrastrukturę, Kyndryl oferuje odpowiednie rozwiązania w chmurze pozwalające przeprowadzić transformację cyfrową:

 • Usługi migracji do chmury
 • Usługi modernizacji chmury
 • Infrastrukturę chmury prywatnej jako usługę (IaaS)
 • Platformę zarządzania Multi-Cloud
Core Enterprise & zCloud

Zoptymalizuj inwestycje w infrastrukturę i zaplanuj przyszłe potrzeby biznesowe dzięki usługom z zakresu planowania wydajności na żądanie, modernizacji starzejących się komponentów oraz prywatnej i hybrydowej infrastruktury chmurowej.

 

Rozwiązania Kyndryl w zakresie modernizacji infrastruktury umożliwiają:

 • Poprawę wydajności zasobów poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości super nowoczesnych rozwiązań Mainframe przy jednoczesnym usprawnianiu dostępu do aplikacji opartych na hiperskalerach.
 • Wybór platformy odpowiedniej do przepływu zadań, optymalizację kosztów programowania i zarządzania oraz czerpanie ze wszystkich możliwości nowoczesnego komputera Mainframe na platformach x86 w ramach w pełni zarządzanej infrastruktury.
 • Przyspieszenie czasu budowania podstaw chmury prywatnej dzięki zoptymalizowanym planom oraz zestawieniom materiałów i wiedzy.
Usługi cyfrowego miejsca pracy

Stwórz w pełni zdalne, wysoce zabezpieczone cyfrowe miejsce pracy, które promuje współpracę pomiędzy pracownikami i umożliwia im pracę w środowiskach wirtualnych, fizycznych i innych.

 

Kyndryl stosuje podejście holistyczne, mierzalne i oparte na danych, które pozwala bezproblemowo zintegrować bieżące aplikacje i dane, uprościć przepływy pracy oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników. Pozwala nam to mierzyć i usprawniać pracownikom komfort użytkowania w każdym punkcie styku IT —w tym w obszarach zaopatrzenia, urządzeń, aplikacji, zarządzania i wsparcia.

 

Nasze rozwiązania w zakresie cyfrowego miejsca pracy obejmują:

 • Nowoczesne usługi zarządzania urządzeniami
 • Usługi wsparcia IT
 • Usługi wirtualizacji pulpitów
 • Usługi współpracy

 

Usługi sieciowe i brzegowe

Usługi sieciowe oraz brzegowe (Network and Edge) firmy Kyndryl oferują specjalistyczną wiedzę, narzędzia i technologie, które pomagają przedsiębiorstwom przygotować się na następną falę chmury dzięki technologiom Edge obsługującym 5G i zdefiniowanym programowo technologiom sieciowym, takim jak SDN i SD-WAN –niezależnie od ich wielkości i złożoności.

 

Dostarczając zdefiniowane programowo i obsługujące 5G usługi Edge, Kyndryl tworzy rozwiązanie „core-to-edge”, czyli od rdzenia do brzegu sieci, obejmujące integrację urządzeń użytkownika końcowego, dostarczanie aplikacji w chmurze, zaawansowane funkcje zabezpieczeń oraz innowacyjne usługi sieciowe, aby pomagać klientom w budowaniu solidnych, kompleksowych usług i rozwiązań neutralnych dla operatorów z wysoce programowalną siecią.

 

Nasze usługi sieciowe i brzegowe pomagają:

 • Wychodzić silniejszym po zakłóceniach i przeprowadzać transformację poprzez rozwiązania na tyle skuteczne, że umożliwiają dostosowywanie do zmian.
 • Koncentrować się na wirtualizacji opartej na oprogramowaniu oraz adopcji rozwiązań chmurowych począwszy od rdzenia sieci do jej brzegu kończąc na warstwie dostępowej.
 • Stosować podejście „sieć jako usługa” w celu integracji i zarządzania środowiskiem sieci w chmurze hybrydowej.
Usługi w zakresie bezpieczeństwa i odporności

Kyndryl oferuje pełen zakres usług, rozwiązań i technologii do ochrony i odzyskiwania danych, w tym tworzenie kopii zapasowych jako usługę (BUaaS), odzyskiwanie po awarii jako usługę (DRaaS), usługę odporności cybernetycznej i orkiestrację odporności IT (ITRO).

 

Zapewniamy specjalistyczną wiedzę, usługi i technologie, które pomagają przedsiębiorstwom zapewnić bezpieczeństwo, dostępność, niezawodność i możliwość odzyskania kluczowych systemów —niezależnie od ich wielkości i złożoności. Nasze zintegrowane podejście pomaga złagodzić kompleksowe zagrożenia bezpieczeństwa i ryzyka operacyjne w przypadku heterogenicznych infrastruktur, jednocześnie odpowiadając na ewoluujące potrzeby w zakresie zgodności i audytu.

 

Dzięki usługom Kyndryl w zakresie bezpieczeństwa i odporności można:

 • Wspomagać ciągłość biznesową poprzez stosowanie odpowiednich programów, narzędzi, technologii i umiejętności pomagających radzić sobie z zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i odpornością.
 • Chronić i odzyskiwać dane po awariach dzięki solidnemu planowi odzyskiwania danych po awariach i cyberatakach.
 • Zabezpieczać aplikacje i dane, aby ułatwiać swojej organizacji kontynuowanie normalnej działalności, chroniąc ją przed zakłóceniami.
Usługi doradcze i wdrożeniowe

Dzięki światowej klasy wiedzy branżowej i technicznej usługi doradcze i wdrożeniowe Kyndryl pomagają uzyskać maksymalną wartość w zakresie technologii, danych i operacji, aby przyspieszyć unikatową dla klienta transformację cyfrową. Nasi doświadczeni konsultanci korzystają dodatkowo z narzędzi, architektury, planów działania i akceleratorów opracowanych w trakcie kilkudziesięciu lat niesienia pomocy ponad 4600 klientom na całym świecie.

 

Rozpocznij zmianę planu biznesowego i przemyśl swoją strategię transformacji, wykorzystując narzędzia z zakresu inteligentnej automatyzacji, zaawansowanej analityki, nowoczesnych technologii oraz nowych sposobów pracy po to, by podnosić elastyczność i ulepszać doświadczenia użytkownika końcowego. Współpracuj z ekspertami Kyndryl, aby zmniejszyć koszty i złożoność.

Nawiąż kontakt z Kyndryl

Razem możemy zapewnić światu pomyślność

Chcesz wiedzieć więcej, odwiedź witrynę globalną kyndryl.com.

Odwiedź witrynę